KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, daha önce yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6 aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesinin önü açıldı.

Tebliğle temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman yükünün azaltılması amacıyla mükellefler tarafından KDV iadesinin yılı içinde nakden alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.