Veli Ağbaba: 'Çalışanların Mağduriyetine Son Verilmelidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihi emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmemesinin yarattığı mağduriyete dikkat çekti.

Veli Ağbaba: 'Çalışanların Mağduriyetine Son Verilmelidir'

Ağbaba; "ülkemizde aday çırak ve stajyer olarak bugün çalışma yaşamında olan yaklaşık 1,5 milyon kişi bulunmaktadır. Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihi emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmemesi, stajyer ve çırakların emeklilik hakkının ertelenmesine hatta emekli olamamasına neden oluyor. Meclis açıldığında buna mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın açıklamaları şöyle:

1,5 milyon stajyer ve çırak mağduriyet yaşıyor

Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihi emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmediğinden, stajyer ve çırakların emeklilik tarihi uzamaktadır. Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilere ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır. 5510 sayılı yasanın 38. Maddesine göre; çırak ve stajyerler ilk işe başladıkları tarihte uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınmamaktadır.

5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 41. Maddesinde sigortalıların borçlanabileceği süreler belirtilirken doğum, askerlik, doktora ve uzmanlık öğrenimi, avukatlık stajı, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri gibi süreler borçlanma kapsamına dâhil edilmiş, aday çıraklık, çıraklık veya staj süreleri bu sürece dahil edilmemiştir. Bu durumda çalışma yaşamında bulunan stajyer ve çıraklar emekli olabilme noktasında ciddi mağduriyet yaşamaktadır.

Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir

Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihlerinin emeklilikte sigorta başlama tarihi olarak kabul edilmemesi bu kişilerin mağduriyetine sebep olmaktadır. Ayrıca geriye dönük borçlanma hakkının da tanınmaması mağduriyeti bir kat daha arttırmaktadır. Bu kişiler 08.09.1999 öncesi sigortalı olmaları durumunda hem ETY mağduru hem de ilk işe başlangıçları sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediğinden emeklilikte, kademeli emeklilik sistemi ile ikinci kez mağdur olmalarını doğurmaktadır. Yapılacak bir düzenleme ile stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir.

Meclise bu mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifimizi verdik. Lakin iktidar yetkilileri bu konuyu gündeme dahi almadılar. Meclis açıldığın stajyer ve çırakların mağduriyetlerinin giderilmesi için mecliste tekrar çalışmalarımızı hızlandıracağız.