Zincir marketlere ilişkin yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zincir mağazalar satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

Zincir marketlere ilişkin yeni karar

Perakende  Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin bir maddesinde eklemeye gidildi.

Eklenen madde şöyle: "Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir."