Avukat beyanları ifade tutanağında yer alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile kollukta ifade alma sırasında müdafi olan avukatların beyanları da ifade alma tutanağında yer alacak.

Avukat beyanları ifade tutanağında yer alacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Yönetmelik'in ekinde yer alan "ifade alma tutanağının" yeni örneğine "müdafiden soruldu" kısmı eklendi.

Yönetmelik değişikliğine göre, kollukta ifade alma sırasında müdafi olan avukatların beyanları da "ifade alma tutanağında" yer alacak.

Söz konusu değişiklik, Kamu Denetçiliği Kurumunun, "Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi" tavsiye kararı doğrultusunda yapıldı.