Bakanlık ve bazı kurumlara atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın bakanlık ve bazı kurumlara ilişkin almış olduğu atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık ve bazı kurumlara atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Başmüfettişliğine, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Durdu Mehmet Çakıroğlu görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 2. Bölge Müdürlüğüne, Cengiz Yıldırım atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın görevden alındı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Mert Ayaz atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar görevden alınarak yerine Candemir Zoroğlu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Elif Belkıs Baştürk atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız görevden alındı, yerine Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Enver Kıvanç atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Maruf Aras getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ve Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya görevlerinden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Gün atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Cihan Soyalp ve Aylin Çağlayan Özcan atandı.

Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü görevden alındı.

Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan, üyeliğine ise Berat Uzun getirildi.