Eğitim sendikaları Sorunlar İçin Bir Araya Geldi

Malatya'da faaliyet yürüten eğitim sendikalarının şube başkanları, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözümü ile ilgili konularda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Eğitim sendikaları Sorunlar İçin Bir Araya Geldi

Malatya’da faaliyet yürüten Eğitim Bir- Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Fevzi Şahin, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kazım Albayrak, Eğitim İş Başkanı Hüseyin Kara bir araya gelerek eğitim çalışanlarının sorunları ve çözümü ile ilgili konularda istişare etti.

Sendika Başkanları, ilerleyen günlerde kentteki diğer eğitim sendikaları ile de bir araya gelerek aşağıdaki konularda seslerini birlikte ve daha gür çıkarma kararı aldılar:

Adı Meslek Kanunu olup destek kanunu hüviyeti olmayan Öğretmenlik Meslek Kanununun, eğitimcilere şiddet, yöneticilik vasfının korunması, kalkınmada öncelikli yerlerde tazminatın devreye girmesi vb. konular ile içinin doldurulması gerektiği;

Öğretmenliğin başlı başına uzmanlık alanı olduğu, sınavın meslektaşlarımızı geliştiremediği gibi ayrıştırmaya sebep olacağı gerçeğinden hareketle; 'Uzman Öğretmenlik- Başöğretmenlik' ünvanlarının kıdeme dayalı olarak verilmesi, sınavın kesinlikle iptal edilmesi gerektiği kısacası Öğretmenlik Meslek Kanununun sadece arzu edilmeyen Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili olmasından dolayı bu şekliyle kabul edilemez olduğu;

Promosyonların devletimizin tüm kurumlarında günün ekonomik şartlarına göre bakanlıklarca güncellemesi, aksi halde bir an önce fesih işlemlerinin gerçekleştirilip yeni ihalelerin yapılması gerektiği;

Eğitim -Öğretime Hazırlık Ödeneğinin en az bir maaş tutarında olması ve de tüm eğitim çalışanlarına ödenebilmesi için gerekli düzenlenmesinin yapılması gerektiği konularında mutabık kalındı.