Gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı

Malatya Valiliği, yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için nehir, gölet, akarsulara serinleme veya yüzme amaçlı girilmesini yasaklandı.

Gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı

Malatya Valiliği, son zamanlarda sıkça yaşanan boğulma vakalarının önüne geçebilmek için önlemler aldı. Vatandaşların nehir, gölet, akarsulara serinleme veya yüzme amaçlı girilmesi yasaklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar gerek vatandaşlarımız gerekse turistlerce tercih edildiği belirtildi.

Malatya valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel sağlığın korunması amacıyla akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.

Bu hükümlere aykırı davrananlar hakkında normlar hiyerarşisine göre İdari Yaptırım Uygulanacaktır. Yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi gereğince Genel Emrin 30'uncu maddesinde belirtilen görevlilerce idari yaptırım kararları uygulanacaktır.”