İklim Değişikliği Eylem Planı Oluşturulacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Çevre Koruma İlaçlama ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından iklim değişikliği ve oluşturduğu tehditlerle mücadele kapsamında Sera Gazı Emisyonu Envanteri hazırlanması ve İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturulması yönünde çalışmalara hız verildi.

İklim Değişikliği Eylem Planı Oluşturulacak

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilerde şu görüşlere yer verildi:

“1850’li yıllarda başlayan hızlı sanayileşme ve fosil yakıtlarının kullanımı ile birlikte ulaşım ve yüksek seviyede enerji kullanımının da etkisi ile küresel ısınma hız kazanmış, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında yer almıştır.

Küresel ölçekte görülen genel iklim değişikliğine bağlı olarak; ilimizde de hissedilen kuraklık, tarımsal üretimin düşmesi, yağış rejimi ve mevsimsel geçişlerin değişmesi ile birlikte olabilecek afet ve riskler öngörülerek iklim eylem planı kapsamında kentimizi bu koşullara fiziken hazırlamak için iklim değişikliğine karşı eylem planı ve uyum çalışmalarına gereken önemi vermemizi zorunlu hale getirmektedir.

Çevre ve geleceğe sorumluluk bilinci içinde alınması gerekli tedbirlerin ve izlenecek yolun belirlenebilmesi için iklim değişikliği eylem planının hazırlanma ihtiyacı duyulmaktadır. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı, Çevre Koruma İlaçlama ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından iklim değişikliği ve oluşturduğu tehditlerle mücadele kapsamında Sera Gazı Emisyonu Envanteri hazırlanması ve İklim Değişikliği Eylem Planın oluşturulması süreci başlatılmıştır.

Ortak aklın oluşması tüm paydaşların katılımı ile mümkün olacaktır

Verilen bilgilerde, İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması sürecinde yerel aktörlerle birlikte konunun tüm paydaşlarının katılımının büyük önem taşıdığı belirtilerek, “Çalışma sonunda ilimizin sera gazı emisyonlarının kaynak ve miktarı 2021 yılı baz alınarak sayısal verilerle tespiti yapılacak, sera gazı salım hesabından sonra saptanan temel yıla göre ilimizin iklim değişikliği eylem planı hazırlanacaktır. İklim değişikliği ile mücadelede, her ne kadar belediyelerin doğrudan sorumluluk alanlarına giren konular olsa da ortak aklın oluşması, eylem kararlarının geniş kitlelerce sahiplenilerek günlük hayatın öncelikli konuları arasına girmesi hazırlık aşamasında en yüksek verimin alınabilmesi için ancak kurum dışı diğer yerel aktörler ile iş birliği sahiplenme ve taahhütleri ile mümkün olacaktır.

İklim değişikliği eylem planı hazırlanması sürecinde çalıştaylar yapılacaktır. Bu çalıştaylarda sunumlar yapmak görüşlerini paylaşmak, doküman sunmak vb katkıları için kurum dışı paydaşlarımız davet edilecek, ayrıca  kişisel (gönüllü) olarak katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız çalıştaylara bizzat katılım sağlayarak veya belediyemize ait sosyal medya hesapları ve  web sitesi üzerinden görüş ve önerilerini bildirebilirler. Ayrıca, katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma İlaçlama ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’müzü de ziyaret edebilirler. Tüm paydaşların sürece dâhil olmaları, iklim değişikliğine karşı topyekûn mücadele noktasında en yüksek verimin alınabilmesi için  gerekli olacaktır” denildi.