Kira sözleşmeleri e-Devlet sayfasında olacak

Kira sözleşmeleri 2024 sonuna kadar yapılacak çalışmayla e-devlet üzerinden düzenlenecek.

Kira sözleşmeleri e-Devlet sayfasında olacak

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'na göre, kira sözleşmeleri 2024 sonuna kadar yapılacak çalışmayla e-devlet üzerinden düzenlenecek ve Türkiye Gayrimenkul Bilgi ve Değerleme Sistemi kurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı ve 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe konuldu.

Söz konusu planla toplumsal refah düzeyinin artırılması, adil gelir dağılımının ve ekonomik istikrarın sağlanması, diğer makroekonomik göstergelerin iyileşmesi yoluyla haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

Plana göre kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak.

Ayrıca kurulacak Türkiye Gayrimenkul Değerleme Bilgi Sistemiyle taşınmaz değer haritalarının oluşturulması amacıyla Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre sistemle, taşınmazların toplu değerleme modeli ile değerinin belirlenmesi sağlanacak.

Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.