Müfettiş raporlarında Malatya TSO'nun yolsuzluğuna rastlanmadı

​Malatya I. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 'paralel yönetim' oluşturulduğu, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle müfettiş görevlendirilmişti. Müfettişlerin yaptığı incelemede herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadı.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Müfettiş raporlarında Malatya TSO'nun yolsuzluğuna rastlanmadı

2021 yılı Ağustos ayında Malatya I. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 'paralel yönetim' oluşturulduğu, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı, usulsüz arsa tahsisi, yüksek miktarda fatura bedeli, yüksek miktarda yemek bedeli iddiaları üzerine Malatya Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından müfettiş talebinde bulunmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettiş görevlendirerek, usulsüzlükler hakkında inceleme başlatmıştı.

Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda binasında düzenlediği basın toplantısında Malatya 1. OSB'deki 4 usulsüzlük iddiasıyla ilgili açılan soruşturmanın tamamlandığını ve müfettiş raporunun açıklandığını belirtti.

Sadıkoğlu, soruşturma kapsamında 4 dosyada yapılan incelemede mevzuata aykırılık tespit edilmediğini vurguladı.

"İspat edilmeyen iddialar Valilik makamı tarafından kamuoyu ile paylaşılırken, soruşturma sonucu hakkında kamuoyu bilgilendirilmekten kaçınıldı"

Dönemin valisi ve bazı siyasetçiler tarafından algı operasyonun yapıldığını savunan Sadıkoğlu, "Bazı asılsız iddialar üzerinden Sanayi Bakanlığı’ndan müfettiş çağırıldı. Müfettiş raporu beklenmeden, bizlerle ilgili iddialar tamda OSB yönetim seçimlerine günler kala o dönemin valisinin talimatıyla Valilik Basın birimi tarafından basına servis edildi. Maalesef, ispata muhtaç bu iddialar daha önce örneği olmayan bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmış oldu. Amaç, 1. OSB seçimleri öncesi kamuoyunda şahsımla ilgili olumsuz bir algı oluşturmaktı. Bakanlık tarafından yapılan Soruşturma sonucu 2021 yılının Eylül ayında tamamlanmış ve Valiliğe gönderilmiştir. İspat edilmeyen iddialar Valilik makamı tarafından kamuoyu ile paylaşılırken, soruşturma sonucu hakkında kamuoyu bilgilendirilmekten kaçınıldı. Kamuoyu ile paylaşılmayan soruşturma sonucu, talep etmemize rağmen bizlere de iletilmedi. Talebimiz üzerine Soruşturma sonucu Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde bizlere gönderildi. Soruşturmanın sonucunu bugün sizlerle açık ve net bir şekilde paylaşmak istiyorum." dedi.

İddialar ve müfettiş raporu

"1. iddia: Malatya 1. OSB’ye Bölge Müdürü atamasına ilişkin kararın Yönetim Kurulu’nun Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı dışındaki üç üyesi tarafından imzalandığı,

Müfettiş Raporu: Bölge müdürü atanması konusunun 3 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı da dahil olmak üzere, daha önceki birçok toplantıda gündeme getirildiği ancak, Vali Aydın Baruş’un mütemadiyen ret ettiği ve müspet karar alınmasının ertelendiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanının (Valinin) uygun görmediği kararların alınmasını salt kendi reyine dayanarak erteleme veya engelleme yetkisinin bulunmadığı, zira Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 26’ıncı maddesine göre toplantı ve karar sayısının ilgili tarihteki toplantıda sağlandığı, bu nedenle Yönetim Kurulu Kararına ilişkin yapılan incelemede mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.

2. iddia: Yönetim Kurulu Başkanlığı adına 2 yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanan yazı ile kendilerine veya yakınlarına ait şirkete OSB tarafından arsa tahsisi yapılacağına dair taahhütte bulunulduğu,

Müfettiş Raporu: Söz konusu yazılara istinaden yapılan herhangi bir arsa tahsis ve satış işlemi olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda Malatya 1. OSB nezdinde oluşmuş herhangi bir zararın tespit edilemediği ve bu kapsamda Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin Müfettişliğimizce hâlihazırda yapılacak bir işlem bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

3. iddia: 4 gün için toplam 3 bin 582 TL, Günlük 895 TL. Malatya 1. OSB bütçesinden, farklı tarihlerde düzenlenen faturalara istinaden, Ankara’da otellerde yapılan konaklamalar için yüksek miktarda konaklama bedeli ödemesi yapıldığı

Müfettiş Raporu: Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti tarafından il dışı görevlendirmelerinde esas alınacak harcırah, konaklama ve ulaşım bedellerine ilişkin 2014 yılından bu yana bir karara rastlanmamıştır. Harcıraha ilişkin herhangi bir karar alınmaması göz önünde bulundurulduğunda şikâyet konusu hususa ilişkin olarak Müfettişliğimizce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

4. iddia: 27 bin TL Kayısı 30 bin TL Kâğıt Kebabı Malatya 1. OSB bütçesinden, farklı tarihlerde düzenlenen faturalara istinaden, yüksek miktarlarda kayısı/yemek bedeli ödemesi yapıldığı,

Müfettiş Raporu: Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan harcamalar Vali Aydın Baruş’un da katıldığı toplantılarda 15 kişilik Müteşebbis Heyet tarafından oy birliği ile ibra edildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple yapılan harcamalara ilişkin açıklamaların Malatya 1. OSB’nin ihtiyaçları kapsamında yapıldığı beyan edilmekle birlikte söz konusu beyanlarda Malatya 1. OSB’nin menfaatine açıkça aykırı olarak değerlendirilebilecek bir hususa rastlanılmamıştır."