Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm raporu kabul edildi

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısında gündem alınan üç maddeyi görüşerek karara bağladı. Toplantıda, Yeşilyurt Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 'Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesi Ve Yerinden Dönüşüm' raporu görüşülüp kabul edildi.

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm raporu kabul edildi

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısında gündem alınan üç maddeyi görüşerek karara bağladı. Toplantıda, Yeşilyurt Belediye Meclisi İmar Komisyonunun ‘Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesi Ve Yerinden Dönüşüm’ raporu görüşülüp kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Olağanüstü Toplantıda ilk olarak açılış ve yoklama yapılırken daha sonra mazeretli olan meclis üyelerinin dilekçeleri okunup kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce konuşan Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı, “Sarıkamış Harekâtının 109’ncu yıldönümünde aziz vatanımızı korumak uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” diye konuştu.

Toplantıda ilk olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2024 yılı yatırım programına alınması amacıyla başlatılan ‘Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Gündüzbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’nın yaptırılabilmesi için Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine yönelik hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi görüşülerek kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan ‘Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesi Ve Yerinden Dönüşüm’ raporunu görüşen Yeşilyurt Belediye Meclisi, ‘Yapı kullanma izin belgesi veya kısmi yapı kullanma izin belgesi olan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra yerinde yapılan aykırılıklar hariç, Belediye arşiv kayıtlarında bulunan projeler ile yerinde yapılan yapı arasında aykırılık olması halinde, bu aykırılığın ilgili yapı denetim kuruluşu tarafından idareye rapor edilmiş olması ve söz konusu aykırılıkların, 7269 sayılı kanun gereğince statik güçlendirme projesi ile ıslahının mümkün olması halinde, 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi uygulandıktan sonra güçlendirme işlemlerinin yerinde alınan mimari röleve esas alınarak yapılması, ‘Güçlendirme Projeleri’ kapsamında ilave perde veya perdeler eklenmesi gereken durumlarda, ortak alan mahallerde, herhangi bir bölme söz konusu olduğunda genel ihtivayı bozmayacak şekilde, alternatif çözüm veya geçiş oluşturulabileceği yapı ruhsatı olup ta ‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ hiç almamış yapılarda yapıların ruhsat eki projelere uygun olması halinde güçlendirme süreçlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmasında sakınca olmadığı komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir’ şeklindeki raporu görüşüp onayladı.

Toplantıda ayrıca Bostanbaşı Mahallesi 298 ada 1 nolu parselin doğusunda mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan park alanına ‘Aile Sağlığı Merkezi’ kurulması için talep edilen alanın Malatya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine de karar verildi.

Gündemindeki üç maddeyi görüşüp onaylandıktan sonra Aralık Ayı Toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını 03 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.