SMMMO Başkanı Serdar Böke: 'Depremde Malatya'nın Yok Sayılmasını Kabul Etmiyoruz'

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Serdar Böke, deprem nedeniyle meslek mensuplarının hem fiziki çalışma koşullarının kötüleşmesi, hem de iş ve işlemleriyle ilgili düzenleme eksikleri nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirterek, bu sorunların çözülmesini istedi.

SMMMO Başkanı Serdar Böke: 'Depremde Malatya'nın Yok Sayılmasını Kabul Etmiyoruz'

Oda merkezinin bulunduğu bina da hasar gören SMMMO'nun Başkanı Böke, şunları söyledi:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen depremler bizlere felaketi yaşatmış içinde bulunduğumuz zor hayat şartları yaşanılmaz bir hale almıştır. Bu şartlar içinde mesleki faaliyetimizi yapmak ve mükelleflerimize hizmet vermemiz mümkün değildir.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak kayıtlı 545 üye ile 312 muhasebe bürosunda Malatya ve ilçelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin vergi mükellefine hizmet vermekteyiz.

Yaşanan deprem sonrasında geride kalan her geçen gün depremin oluşturduğu yıkım ve tahribat belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle şehir merkezinde yaşanan yıkımlardan dolayı ticari faaliyet gösterecek imkân kalmadığı için ekonomik hayatı da son derece olumsuz etkilemiş hayat durma noktasına gelmiştir. Hizmet verdiğimiz Malatya SMMM Odası hizmet binası başta olmak üzere üyelerimizin faaliyette bulunduğu muhasebe bürolarının yaklaşık yüzde sekseni ya yıkılmış ya da ağır hasarlı konumda hizmet dışı kalmıştır. Artçı depremlerin sürekli bir şekilde devam ettiği bir süreçte meslek mensuplarımız bürolarına girememektedir. 

Mesleğimizi icra etmek için fiziki bir ortam bulmakta zorluk çekmekteyiz. Bu Şartlar Altında Hizmet Vermemiz Mümkün Değil!

Yaşanan depremin yıkımı Malatya içinde en az Kahramanmaraş ve Hatay kadar üzücü ve acı olmuştur. Malatya da başta insan yaşamı olmak üzere ekonomik ve sosyal yaşam felç olmuştur.

Üyelerimizin den aldığımız bilgilere göre bürolarımızın iş kaybı yaklaşık yüzde ellinin üzerindedir. Bu şartlar altında bürolarımız devam ettirme ve personel istihdam etmek imkanlarımız zorlaşmaktadır. Bürolarımızı bir an önce hizmete almak ve ticari hayatını devam ettirmeye gayret sarf eden mükellefler hizmet vermek için muhasebe bürolarımızın temel araç gereçlerini karşılayacak nakdi destek yardımlarının acilen yapılması önem arz etmektedir.

Cumhurbaşkanı tarafından depremden etkilenen Malatya’nın da içinde bulunduğu illerimizde olağan üstü hal ilan edilmiş. Hazine ve Maliye bakanlığınca da 06.02.2023-31.07.2023 tarihleri arasındaki vergisel işlemlere yönelik olarak 213 sayılı VUK kapsamında mücbir sebep ilan edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı SGK tarafından Afet Bölgesinde bulunan illerde işverenler tarafından verilmesi gereken bildirimler ve bunlara ilişkin ödemlerin süresi ertelenmiştir. 125 sayılı OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kısa çalışma Ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulaması devreye konulmuştur.

Alınan bu karar bizleri bir nebzede olsa ekonomik ve vergisel işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için memnun etmiştir. Ancak ekonomiye katkı sağlayan vergi mükellefinin faaliyetleri dolayısı ile onlara hizmet veren biz mali müşavirler ise mevzuattan kaynaklanan eksiklikler ve yetersizliklerden dolayı sıkıntılar ve kaygıları yaşamaya devam etmekteyiz.

Özellikle deprem ile ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili birçok konunun hale açıklığa kavuşmuş olmaması tüm iş dünyası gibi bizleri de çözümsüzlüğe sevk etmektedir.

Örnek vermek gerekirse; işten çıkarma yasağı başta olmak üzere kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği uygulamalarında hasarsızlık tespitleri ile zayi belgesi, hasar tespiti müracaatları gibi konularda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktayız. Muhasebe bürolarımızın kullanılamaz duruma geldiği bir ortamda iş dünyasının bizlere yönettiği sorulara ilgili kurumların OHAL sürecinde değilmişiz gibi farklı uygulamaları nedeniyle sağlıklı bir cevap veremiyoruz.

Depremin yıkıcı etkisinin yol açtığı bu şartlarda hayatın yaşanılmaz hale gelişinde sosyolojik etkiler tartışılmaya devam edilirken, İş dünyasının önemli bir parçası olan muhasebe meslek mensupları olarak bizler şartlar ne kadar zor olsa ülkemize ve devletimiz hizmet etmek için caba sarf ederken bizlerin taleplerinin yok sayılması bizleri derinden üzmektedir.

Depremde Malatya’nın Yok Sayılmasını Kabul Etmiyoruz.

Mücbir sebep kapsamında olan bir meslek mensubundan mücbir sebep kapsamında olmayan bir müşterisine hizmet vermesini beklemek izah edilebilir bir durum değildir.

SGK dan yayınlanan 2023-8 sayılı genelge ile sadece Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde meslek mensuplarının bu iller dışında hizmet verdikleri işyerleri için mücbir sebep uygulanmış Malatya kapsam dışı bırakılarak üvey evlat muamelesi yapılmıştır.  

Bölgemize yapılan ayni yardımların yanı sıra ekonomiyi acilen canlandıracak kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi ve bölgede yaşanan göçün önüne geçilmesi için vergi mükellefi ve çalışanlar için destek ve teşvik uygulanmalarının acilen devreye konulması. Vergi mükellefleri tarafından verilen beyan, bildirimlerin süreleri ve ödemeleri konusunda en az yıl sonuna kadar uzatılması yaralarımızın sarılmasında kolaylık ve ferahlık sağlayacaktır.

Üst birliğimiz olan TÜRMOB tarafından depremin ekonomiye ve iş dünyasına olumsuz etkilerini azaltmak için ortaya koyduğu önerilerin ve taleplerin dikkate alınması beklentileri bir ölçüde karşılayacaktır.

Yaşanan bu süreçte ülkemize ve milletimize bir kez daha geçmiş olsun derken. Vefat eden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim."