TOKİ, 250 bin Sosyal Konut Projesi'nde merak edilenleri yanıtladı

TOKİ, 250 bin Sosyal Konut Projesi'nde kategoriler, kura, konutların metrekaresi, e-devlet başvuruları, sözleşme ve devir işlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

TOKİ, 250 bin Sosyal Konut Projesi'nde merak edilenleri yanıtladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan bilgilendirmeye göre Başkanlık tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecek.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.
           
Başvuru Bedeli 500 TL alınacak.

Başvurular; 5 kategoride kabul edilecek:
1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"
2. Kategori olan "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşları"
3.Kategori olan "Emekli Vatandaşları"
4.Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlar"
5. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"

• Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında  "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek.
• Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacak.
• Konutların,  adet, brüt m²,  net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacak.

Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.         

Hak sahiplerine konutlar; yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

Başvuru şartları:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 • T.C. vatandaşı olması,
 • Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
 • Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
 •  Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16 bin TL (İstanbul İli için 18 bin TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
 •  Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
 •  Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
 •  Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
 •  Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek. Konutlar, yüzde 10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacak. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacak.)

  Bankadan yapılacak başvuru işlemleri :

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri 

Başvuru sahipleri;
• Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecek.
•  Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az yüzde  40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecek. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.)
• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.)

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuru sahibi;
• E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilecek.
• Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.
• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.
• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.
• E-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.
• E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek.
• E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.
• Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacak.

Kura Çekilişi:

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.
2) "En Az yüzde 40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının yüzde 20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının yüzde 20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdarenin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecek.

Başvuru bedellerinin geri alınması

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

 •  Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
   
 • Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
 • İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

Sözleşme imzalanması:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecek.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştirecekler.

Sözleşme imzalama aşamasında;
• Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1  yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
• Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16 bin TL (İstanbul için 18 bin TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),
• Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde  40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"
• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklar.

KDV ödemesi;

Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecek.

Devir işlemleri :

Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabi olacak.